Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja trwa.​

 

Jak z sukcesem przejść proces naboru dziecka – przedszkole i żłobek.

Szanowny Rodzicu, na bieżącym etapie rekrutacji powinieneś:

Termin

Etap rekrutacji w systemie

Działania rodzica

5 kwietnia 2019 r., godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Sprawdzenie informacji o zakwalifikowaniu się dziecka
(sprawdzenie w systemie naboru lub na liście podanej do publicznej wiadomości w placówce pierwszego wyboru)

od 5 do 12 kwietnia  2019 r.
(do godz. 15.00)

Złożenie potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola poprzez podpisanie umowy

Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia w placówce do której zostało zakwalifikowane dziecko.

 

Jeśli jednak dziecko nie zakwalifikuje się, zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się  dnia 16 sierpnia 2019 r.

 

Rekrutacja ID: 123; Wersja: 9.115.296.1539 Harmonogram ID: 343;